>
Z dniem 31 grudnia 2016 firma SIGMA-DIGITAL zakończyła działalność.